PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ GEOTECHNIKY


NABÍDKA KANCELÁŘE:

Kancelář geotechniky nabízí svým zákazníkům následující činnosti v oboru mechaniky zemin a kameniva

 • autorizované geotechnické posudky
 • geotechnické dozory staveb
 • vyhotovení technologických postupů
 • vyhotovení kontrolních zkušebních plánů
 • posouzení vhodnosti zemin
 • stanovení receptury úpravy zemin

 

NABÍDKA LABORATOŘE:

Akreditovaná laboratoř mechaniky zemin a kameniva nabízí následující laboratorní a polní zkoušky stanovující

 • vlhkost zeminy a kameniva
 • zrnitost zeminy
 • konzistenční meze zeminy
 • zdánlivou hustotu pevných částí zeminy
 • organické části v zemině
 • zhutnitelnost dle Proctor standard
 • relativní ulehlost
 • poměr únostnosti CBR/IBI v laboratoři nebo in-situ (polní)
 • smykové parametry - krabicová zkouška
 • edometrický modul deformace
 • deformační modul - rázová zatěžovací zkouška
 • modul přetvárnosti - statická zatěžovací zkouška
 • objemovou hmotnost jamkovou metodou
 • objemovou hmotnost vyřezávacím kroužkem
 • síťový rozbor kameniva
 • objemovou hmotnost a nasákavost kameniva
 • tvarový index kameniva
 • jemné částice kameniva
 • škodliviny v zemině

 

OSVĚDČENÍ:

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI pro zkušební laboratoř mechaniky zemin č. 1428     OSVĚDČENÍ AUTORIZOVANÉHO INŽENÝRA-Ing. Jiří Veselý

 

KONTAKT:

manažer PK

Ing Jiří Veselý
tel.: 417 559 323
mobil: 602 122 289
e-mail: j.vesely@bpt.cz

laboratoř:

technik Marek Petráček
tel.: 417 559 149
mobil:724 742 047
e-mail: petracek@bpt.cz