Zásady ochrany osobních údajů.


Abychom mohli plnit závazky k institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme:

•         
Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

•         
Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu smluvního vztahu s Vámi (objednávky, projekty, služby).

•         
Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.

•         
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání smlouvy a záruční doby.

•         
Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

•         
Abychom Vás mohli informovat o našich postupech, zpracováváme Vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

•         
Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

•         
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

•         
Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

•         
Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

•         
Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.