Referenční projekty

Rok 2018

Skladové haly Bílina

Skladová hala v Ústí nad Labem, ul. Tovární

Demolice objektů bývalého Telecomu v Teplicích

Štětí - rekonstrukce mostu ev. č. 26119-2 a komunikace

Rekonstrukce mostu ev. č. 26224–2 v obci Ovesná

Silnice III/24095, Merboltice – Malý Šachov, rekonstrukce opěrné zdi

Silnice III/26322 - Horní Kamenice - Mlýny - rekonstrukce opěrné zdi

Silnice III/25861, Jetřichovice – Vysoká Lípa, rekonstrukce mostu ev. č. 25861-3

Napojení komunikace Bílina - Kostomlaty na dopravní síť v Bílině

Vypracování prováděcí studie a PD ke stavbě -Rekonstrukce domu č.p. 73 v ulici Podkrušnohorská, Lom

Obec Havraň - prodloužení výtlaku odpadních vod na ČSOV

SPZ Joseph - přístupová komunikace a IS k ploše L

Přeložka komunikace Braňany - Mariánské Radčice, I. a II. část

Projektové dokumentace a autorský dozor - PSZ v k.ú. Bílka

Skládka SONO, etapa C2 - řešení skládkových vod pomocí čerpání

Rok 2017

Zpracování dokumentace Vodamin II - Monitorovací vrty

Realizace II. etapy výstavby haly v areálu Bonex

Konzultant DVZ a dalších činností souvisejících s projektem Moravia

Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 25855-2 přes potok Olešnička u obce Huntířov a rekonstrukce opěrné zdi v obci Huntířov (silnice III/25855)

Silnice III/26223 - Rekonstrukce opěrné zdi v obci Horní Habartice

Silnice III/25377, Dobkovice - Rekonstrukce mostu 25377-2

Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 2656-4 pře řeku Mandavu v obci Staré Křečany

Silnice III/25377, Dobkovice - Rekonstrukce mostu 25377-2

Obec Újezdeček - Revitalizace území - výstavba 77 RD

Projektové dokumentace a Autorský dozor - cesty Malhostice a Řehlovice

Hydrogeologické vrty – uhelný pilíř Most

Lom Ležáky - Most, Výstavba příjezdových a obslužných komunikací jezera Most

Zpracování projektové dokumentace na - Podtlaková kanalizace Petrovice

DCHT - likvidace samostatných SO – trubní mosty VP 9 včetně technologického plata (areál VP 9)

 

Rok 2016

Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě

Skladová hala BONEX Teplice

Přeložka komunikace Braňany - Mariánské Radčice, I. a II. část

Okružní křižovatka Duchcov – Teplice, ul. Osecká (II/254xII/258)

Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 2604-1 přes inudaci v obci Robeč

Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 260-012 přes Loubní potok v obci Hradec

Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/25857 v obci Janov

Opěrná zeď a rekonstrukce propustku na silnici III/2674 v obci Dolní Poustevna

Okružní křižovatka Duchcov – Teplice, ul. Osecká (II/254xII/258)

Souhrnný plán sanací a rekultivací lomu ČSA - aktualizace 2016

Rozvojová zóna Joseph - přístupová komunikace a prodloužení IS

Údržba vodohospodářských objektů na Radovesické výsypce

Rekultivace Ledvické svahy - 2. část - rekonstrukce komunikace

Revitalizace sedimentační nádrže Slatinice

Konzultant DVZ a dalších činností souvisejících s projektem Moravia