Referenční projekty

Rok 2016

Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě

Skladová hala BONEX Teplice

Přeložka komunikace Braňany - Mariánské Radčice, I. a II. část

Okružní křižovatka Duchcov – Teplice, ul. Osecká (II/254xII/258)

Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 2604-1 přes inudaci v obci Robeč

Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 260-012 přes Loubní potok v obci Hradec

Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/25857 v obci Janov

Opěrná zeď a rekonstrukce propustku na silnici III/2674 v obci Dolní Poustevna

Okružní křižovatka Duchcov – Teplice, ul. Osecká (II/254xII/258)

Souhrnný plán sanací a rekultivací lomu ČSA - aktualizace 2016

Rozvojová zóna Joseph - přístupová komunikace a prodloužení IS

Údržba vodohospodářských objektů na Radovesické výsypce

Rekultivace Ledvické svahy - 2. část - rekonstrukce komunikace

Revitalizace sedimentační nádrže Slatinice

Konzultant DVZ a dalších činností souvisejících s projektem Moravia

 

Rok 2015

PZ Triangle - zázemí občanské vybavenosti - komunikace, IS, umístění buňkových sestav
Projektové dokumentace - Vodohospodářská opatření  Bořislav
PD Revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě
Stabilitní posouzení území SZ svahů lomu ČSA
PD - Přestavba šachetní budovy na jámě MR 1 dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích

Projektové dokumentace - Vodohospodářská opatření Bořislav

Projektové dokumentace - Vodohospodářská opatření Žim – Záhoří

Doly REVITRANS - kazety pro VEPY, kontrola

Silnice III/26035 - Sanace sesuvu/komunikace v obci Čermná

Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 24081-2 přes Ličenický potok před obcí Úštěk

Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/24095 (Babětín - Rychnov)

LN  038 105, Louny, Jarošova, Šrámkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Přeložka komunikace Braňany - Mariánské Radčice, I. a II. část

Modernizace výroby polyetylénu – Dokumentace pro stavební  povolení-část Komunikace a zpev. plochy, HTÚ, KTÚ

Rok 2014

Technicko - ekonomická studie na realizaci bikeparku v prostoru lomu Úhošťany

DNT - Komunikace na rok 2014 - projektové dokumentace

I/62 Děčín - Vilsnice, oprava opěrné zdi v km 19,360 - 19,888

Biologické hodnocení území rekultivace - Jižní pole dolu Centrum

Outlet Benešovice – SO 07 – Okružní křižovatka a úpravy na sjezdu ze silnice II/605

Silnice II/240 - Valkeřice. Rekonstrukce opěrné zdi

Silnice III/26224 - Dobrná. Rekonstrukce opěrné zdi

Rekultivace Vršany X. etapa

Skládka SONO - rekultivace rozšířené části B a části C

Lom Ležáky - Most; Komplexní revitalizace území S a Sz svahů

Projekt na kompletní rekonstrukci silničního mostu ev. č. 25380-4 přes Račí potok v Malšovicích

I/8 Cínovec - Dubí, kamenná zeď II - aktualizace PD

Boční svahy - By-pass produktovodů

Obec Újezdeček - Revitalizace území - výstavba 77 RD

Silnice II/250 Raná - Rekonstrukce komunikace a chodníků

II/101 Kralupy nad Vltavou, průtah

I/7 Křímov - revitalizace retenčních nádrží - PDPS

Rok 2013

Ochranná opatření pro obce Mariánské Radčice, Lom, Braňany a Ledvice

Goodman Logistick Park Mladá Boleslav - II. etapa

LE a CO Jirny - skladová hala

Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě

Skládka SONO - rekultivace část B (terénní úpravy)

Rekonstrukce silničního mostu ev.č. 254-006 přes potok Bouřlivec v Lahošti

Rekonstrukce silničního propustku na silnici III/22923 v km 1,833 u obce Domoušice

Dolní nádraží Karlovy Vary - odstranění staré ekologické zátěže

Aktualizace cenové mapy stavebních pozemků města Bílina

Sanace sesuvu krajnice, silnice III/2538 Most – Braňany

Sanace sesuvu krajnice, silnice II/258 Světec – Štrbice
Babětín - Rychnov, silnice 24095 - oprava opěrné zdi

Kerhartice, silnice 2639 - oprava mostu

Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 254-006 přes potok Bouřlivec v Lahošti

Lom Ležáky - Most, Výstavba obslušné komunikace NOK1-NOK4

 

Rok 2012

Skladová zóna Brodce - Dokumentace pro územní řízení

Rekultivace výsypky Radovesice

Zpracování projektových dokumentací pro obec Velemín, Čížkovice, Třebenice

Výstavba rodinných domů v lokalitě Benedikt východ

Goodman Logistic Park Mladá Boleslav

Generel rekultivací Litvínovské uhelné a.s. pro období 2013 - 2017 - Plán sanace a rekultivace lomu ČSA

Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 240-052 přes Bobří potok Verneřice

Generel rekultivací Vršanské uhelné a.s. pro obodí 2012-2017 - Plán sanace a rekultivace lomu Vršany

Rekonstrukce opěrné zdi - Česká Kamenice, Děčínská ul.

Sinice II/608 - Opěrná zeď Terezín - přípravné a průzkumné práce

Velký Šenov - Rekonstrukce a rozšíření silnice III/26518

Polní cesty Teplice

Geotechnické dozory, kontrolní  a laboratorní zkoušky