Referenční projekty

Rok 2020

Zpracování projektové dokumentace - Chomutov - Okružní křižovatka (Lipská - Kostelní - Kmochova)

Rekultivace Jižní svahy IV 1. část, 1. etapa
Rekultivace Vršany X. etapa vnitřní výsypka - 2. část
Uvolnění předpolí na DB v roce 2021
Most, Čepirohy, jižní svahy - komunikace a IS
Hala TROX Příbram
Revitalizace Ledvického potoka před zaústěním
Areál CPI Žďárek - komunikace a HTÚ
Rekonstrukce mostu ev. č. 2657-2 Staré Křečany  DSP + PDPS
Rekonstrukce mostu ev. č. 24081-1 Konojedy - celková přestavba DSP+PDPS
Ul. Jankovcova - II. etapa (od ul. Sovova po ul. Palackého)
Rekonstrukce ul. Levandulová, U Vodárny v Proboštově
Rekonstrukce ul. Škroupova a ul. Křičkova - III. etapa
Braňany - Mariánské Radčice, severní (I.) část – studie
Novostavba skladovací haly na pozemku parcelní číslo 1240/7
v katastrálním území Město Touškov – II. etapa

Rok 2019

Pivovar Krušovice - KPK sklad H1 - rozšíření - hala severPivovar Krušovice - KPK sklad H1 - rozšíření - hala sever

Skladová hala BONEX Teplice - III. etapa
Obnova silničních mostů v obci Jimlín
Oprava mostu ev.č. 253-011 Předlice
Oprava silnice III/25857 v obci Kámen - sanace svahu
Rekonstrukce silnice III/2662 Šluknov - Království, přestavba propustku na most
Oprava silnice III/25857 Janov - Hřensko - sesuv svahu
Revitalizace návsi a rekonstrukce komunikací na Červeném Hrádku, Jirkov
CTPark Aš - hala AS3 a AS4 - komunikace a HTÚ
CPI Park Mlýnec, Studie dopravního napojení areálu a HTÚ
CPI Park Mlýnec, hala M14 - Tendrová dokumentace komunikací a HTÚ
Přivaděč Barbora
Rekultivace Vršany X. etapa vnitřní výsypka, 1. část
Logistické centrum - ul. Ke Karlovu
Rekonstrukce komunikací – obytná zóna – ul. Březová, Jabloňová, Fučíkova – Duchcov

Rok 2018

Skladové haly Bílina

Skladová hala v Ústí nad Labem, ul. Tovární

Demolice objektů bývalého Telecomu v Teplicích

Štětí - rekonstrukce mostu ev. č. 26119-2 a komunikace

Rekonstrukce mostu ev. č. 26224–2 v obci Ovesná

Silnice III/24095, Merboltice – Malý Šachov, rekonstrukce opěrné zdi

Silnice III/26322 - Horní Kamenice - Mlýny - rekonstrukce opěrné zdi

Silnice III/25861, Jetřichovice – Vysoká Lípa, rekonstrukce mostu ev. č. 25861-3

Napojení komunikace Bílina - Kostomlaty na dopravní síť v Bílině

Vypracování prováděcí studie a PD ke stavbě -Rekonstrukce domu č.p. 73 v ulici Podkrušnohorská, Lom

Obec Havraň - prodloužení výtlaku odpadních vod na ČSOV

SPZ Joseph - přístupová komunikace a IS k ploše L

Přeložka komunikace Braňany - Mariánské Radčice, I. a II. část

Projektové dokumentace a autorský dozor - PSZ v k.ú. Bílka

Skládka SONO, etapa C2 - řešení skládkových vod pomocí čerpání