Referenční projekty

Rok 2022

Vybudování 3 záchytných parkovišť (PD) - Kód akce: A845 + A846 – DIAMO s.p.

Zpracování projektové dokumentace - Chomutov - Okružní křižovatka (Lipská - Kostelní - Kmochova)

Královský pivovar Krušovice - Hala produkce Východ

Středisko obchodu a služeb II Teplice - Sobědruhy - zpracování PD pro změnu územního rozhodnutí

Rekultivace Jižní svahy IV 1. číst, II. a III. etapa

Rekonstrukce mostu ev. č. 25819-1 přes potok před obcí Milešov, DSP+PDPS

Sanace svahu a zřízení výhyben - silnice III/2659 Brtníky - Kopec, DSP + PDPS

KFC Litoměřice - PD pro ÚR a SP

Rekultivace Merkur XXIV - pěstební péče 2023 – 2025

Most přes mlýnský náhon Brozany nad Ohří - lokalita Dílce

Plán rekultivace Vršanské uhelné a.s. pro období 2023 – 2027

Prodejna potravin LIDL Nepomuk

Údržba vodohospodářských objektů na Radovesické výsypce r. 2023 – 2025

Rok 2021

Realizace PSZ Žim, Bořislav, Chouč, Mirošovice

Aktualizace rekultivační metodiky pro Vršanskou uhelnou a.s.

Oprava opěrné zdi silnice III/24091 Verneřice, DPS + PDPS

Oprava opěrné zdi v obci Ústí nad Labem - Brná, na ulici Sebuzínská

Oprava mostu ev. č. 2571-2 v obci Měrunice

Propustek na silnici III/25217 v obci Kalek
EOP - Účelová komunikace  rozšíření parkoviště

Přeložka komunikace Braňany - Mariánské Radčice - I. etapa

PD - studie - Nová hydrantová síť spol. Czech Aerosol

Uvolnění předpolí na DB v roce 2022

Jezero Most – napojení na komunikace a IS – lávka přes řeku Bílinu v rámci SO 201 – Protlaky a SO 303
ČSA - Rekultivace svahu Černice