Informace pro akcionáře Báňských projektů Teplice a.s.

aktuální internetová stránka Báňských projektů Teplice a.s. je www.bptas.cz

 

Představenstvo společnosti Báňské projekty Teplice a.s. sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice,
                   svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti,
která se bude konat dne 25.9.2018 od 10:00 hodin v sídle společnosti Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice

Pozvánka

Zpráva představenstva

Zpráva dozorčí rady

zpráva o vztazích za rok 2017

účetní závěrka za rok 2017 ( rozvaha a výsledovka)