Hlavní profesní tým

Ing. Jiří Klement
jednatel společnosti
tel.: 417 559 302, e-mail: klement@bpt.cz
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. Monika Balcarová
manažer projektu
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
tel.: 417 559 507, e-mail: balcarova@bpt.cz
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ing. Eva Macholdová

manažer projektu
tel.: 417 559 319, e-mail: macholdova@bpt.cz
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. Josef Karásek
manažer projektu
autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb
tel.: 417 559 353, e-mail: karasek@bpt.cz
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. Vladimír Šmelhaus
projektová kancelář stavební

autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
tel.: 417 559 104, e-mail: smelhaus@bpt.cz

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. Miloš Veselý
projektová kancelář dopravní
autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
tel.: 417 559 356, e-mail.: m.vesely@bpt.cz
______________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. Tomáš Oubrecht
projektová kancelář dopravních staveb
tel.: 417 559 223, e-mail: oubrecht@bpt.cz

_________________________________________________________________________________________________________________________________

RNDr. Jana Boršiová
vedoucí projektové kanceláře životního prostředí a rekultivací
autorizovaný projektant v oboru územní systémy ekologické stability
tel.: 417 559 114, e-mail: borsiova@bpt.cz
_________________________________________________________________________________________________________________________________

RNDr. Milan Borši
projektová kancelář životního prostředí a rekultivací
odborná způsobilost v oboru inženýrská geologie
tel.: 417 559 118, e-mail: borsi@bpt,.cz
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. Michal Drvota
projektová kancelář vodohospodářská
autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinné inženýrství
tel.: 417 559 505, e-mail: drvota@bpt.cz
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. Jiří Veselý
manažer projektové kanceláře geotechnika
vedoucí akreditované laboratoře geomechaniky zemin
autorizovaný inženýr v oboru geotechnika
tel.: 417 559 323, e-mail: j.vesely@bpt.cz